Overbrandmestre til Hovedstadens Beredskab

Vi søger et antal dygtige ledere til vores operative styrke med arbejdstitlen ”overbrandmester”

 

Kan du se dig selv som en tydelig leder med ansvar for personaleledelse, faglig ledelse og den daglige drift, i en organisation, hvor en uforudsigelig arbejdsdag går hånd i hånd med en professionel og tryghedsskabende indsats over for borgerne?

Så er du måske en af vores nye brandmestre?

Stillingen indeholder mange udfordringer, såvel operative som ledelsesmæssige. Du vil indgå i et samlet ledelsesteam med vores øvrige brandmestre (overbrandmestre) og vores 5 stationsområdeledere. Du får en spændende arbejdsdag med mulighed for at bidrage til at opretholde et operativt beredskab, der er kendetegnet ved høj faglighed, dynamik og kvalitet i vores arbejde.

Du skal både være med til at sætte nye initiativer i drift, administrere og planlægge hverdagen, samt koordinere opgaver og projekter i et tæt samarbejde med områdelederen.

Vores fokus er i stigende grad på at sikre vores 8 ejerkommuner og borgere inden ulykken eller katastrofen indtræffer, men også på et højt fagligt niveau, så vi er bedst muligt forberedt på kendte og ukendte hændelser. For os er et godt arbejdsmiljø og sikkerhed   højt prioriteret. Vi er fremtidens beredskab, og det bliver du en vigtig medspiller i.

 

Vi forventer:

 • du har en vedligeholdt grund- og funktionsuddannelse samt vedligeholdt holdlederuddannelse
 • du kan gennemføre og bestå de fysiske og faglige test, der bliver gennemført under
 • rekrutteringsforløbet (er du allerede ansat i Hovedstadens Beredskab, skal du kunne dokumentere du har gennemført gældende test)
 • du har IT-kundskaber på brugerniveau
 • du er indstillet på at skulle skifte mellem vores stationer
 • du kan undervise, det er en fordel hvis du har en voksenpædagogisk grunduddannelse eller anden tilsvarende uddannelse


Om dig

 • du er udviklings-, samarbejds- og helhedsorienteret
 • du har ledelseserfaring og er ikke bange for at træffe og stå ved dine beslutninger
 • du har en naturlig gennemslagskraft og autoritet
 • du er en stærk kommunikator og er god til at inspirere og motivere dine medarbejdere og give konstruktiv feedback
 • du kan bevare overblikket og er god til at prioritere og delegere
 • du er imødekommende, service-minded og god til at drage omsorg
 • du har fokus på borgere, medarbejdere og organisationen.
 • du kan navigere i en omskiftelig hverdag

 

Dine opgaver vil være

 • at fungere som selvstændig teknisk leder på et skadested, samt holdleder ved indsatser og varetage alle opgaver herunder
 • at varetage ledelse af mandskabet (brandmandskab og ambulancemandskab) herunder MUS-samtaler, sygefraværssamtaler mv.
 • at sikre at stationens køretøjer og materiel til en hver tid er indsatsklar.
 • at sikre, at mandskabet er uddannet og vedligeholdt i funktionsuddannelse, kapacitetsområder samt specialmateriel tilhørende stationen. Herunder at mandskabet til en hver tid kan leve op til praktiske, fysiske og teoretiske krav.
 • at være med til at sikre, at arbejdet på stationen afvikles sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.
 • at du som brandmester (overbrandmester) og mellemleder i Hovedstadens Beredskab fremstår som den gode rollemodel, påtager dig lederrollen og er ambassadør for god ledelsesadfærd
 • at gennemføre udviklingen af stationen og i praksis understøtte driften af denne
 • at udvikle og sætte operative, administrative eller anden form for mindre projekter i drift, fortrinsvis på den station, hvor du har vagt.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn, pension og andre ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst samt principperne i Ny Løn.

Jf. overenskomsten ansættes man som brandmester. Dog vil du i daglig tale fungere i stillingen med arbejdstitlen ”overbrandmester”.

Forventet ansættelse 1. november 2021.

 

Ansøgning

Du søger stillingen online via Hovedstadens Beredskabs rekrutteringssystem via ansøgningsknappen nedenfor.

Du bedes vedlægge motiveret ansøgning, CV, alle relevante uddannelsespapirer og kursusbeviser samt kopi af dit kørekort (for- og bagside).

Under rekrutteringsforløbet skal du gennemføre en fysisk test, en faglig test samt gennemføre en personprofilsanalyse (DISC-profil). Såfremt du allerede er ansat i Hovedstadens Beredskab og har gennemført en personprofilsanalyse og i det seneste år, skal du ikke gennemføre denne igen. Dette gælder ligeledes for den fysiske test. Se testen her: https://hbr.dk/job/optagelsesproever/optagelsesprove-for-uddannede-brand-og-ambulancefolk/

 

Ansøgningsfrist er den 1. august 2021, og vi forventer at holde 1. samtale i uge 32, samtalen forgår via TEAMS, vi sender en link som du skal logge på. Den 2. samtale afholdes i uge 38. Vær opmærksom på, at vi mellem de to samtaler indkalder dig til en personlighedsprofil og fysisk test.

Kandidater der udvælges til fysisk test bedes medbringe godkendt helbredsattest til brug i redningsberedskabet. Attesten må ikke være mere end 3. måneder gammel.

 

Om Hovedstadens Beredskab
Hovedstadens Beredskab er Danmarks største beredskab med næsten 1.000 medarbejdere og et samlet budget på ca. 550 mio. kr. Beredskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Vi dækker 8 kommuner og ca. 1 mio. borgere, og vores ambition er at være på forkant med udviklingen af fremtidens beredskab og være en stærk medspiller i forhold til kommunernes visioner om at skabe tryghed og robusthed til gavn for borgerne.

Hovedstadens Beredskab ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Du kan læse mere om Hovedstadens Beredskab, www.hbr.dk.

Ansøg
Del i dit netværk
hbr logo
Frist:
1. Kontaktperson:
Søren Knap Områdeleder 2724 4111
2. Kontaktperson :
Kenneth Gylche Yadgar Munch Brandmester +4520586803
Fagområde: Brand
Forventet tiltrædelse: 1. november 2021
Lokation: Bag Rådhuset 3, 1550, København K, Denmark