Brandmestre til Hovedstadens Beredskab

Vi søger et antal fagligt dygtige ledere til vores operative styrke.

Kan du se dig selv som leder i et redningsberedskab, hvor en afvekslende arbejdsdag går hånd i hånd med en professionel og tryghedsskabende indsats over for borgerne? Vil du være med til at sikre en høj faglighed både i forhold til det operative og det forebyggende arbejde blandt dine medarbejdere? Så har vi lige nu flere spændende stillinger som brandmestre til de rette kandidater.

Vi har en stærk vision for fremtidens beredskab, og det bliver du en vigtig medspiller i at udvikle. Blandt andet har vi mere og mere fokus på at sikre vores kommuner og borgere inden ulykken indtræffer, samtidig med at vi ønsker at have et højt fagligt niveau, når vi rykker ud til ukendte (de akutte operative?) hændelser.

 

Dine opgaver

Du skal i tæt samarbejde med din overbrandmester være daglig leder for et hold (6 – 8 brandfolk samt 2-8 ambulancefolk på de stationer, hvor der er tilknyttet ambulancer). Ledelsesteamet varetager ledelsen af mandskabet på stationen og medvirker til, at mandskabet og stationens køretøjer og materiel til enhver tid er indsatsklar. I samarbejde med overbrandmesteren udvikler i jeres ledelse på holdet, hvor du sikrer, at det faglige niveau er højt. Det vil bl.a. være planlægning og afholdelse af øvelser i samarbejde med de andre hold på stationen samt vores Kompetence-afdeling, der bl.a. står for planlægning af øvelser, uddannelse og test.,

Du erstatter din overbrandmester i dennes fravær, både ved operative og administrative arbejdsopgaver. Det kan bl.a. være at indsætte eget mandskab (hold) ved operative opgaver, planlægge og iværksætte arbejdsopgaver på stationen mv. Ved overbrandmesterens tilstedeværelse fungerer du på en brandmandsplads i forbindelse med udrykninger. Du skal fungere som selvstændig teknisk leder på mindre skadesteder samt som holdleder ved større indsatser.

Hovedstadens Beredskab er konstant i udvikling og udvikler i øjeblikket vores ledelse på stationerne Blandt andet bliver en større del af opgaverne på brandstationerne, hvordan vi arbejder med at forebygge og undgå brand hos borgere, institutioner og virksomheder. Derfor skal du forvente, at du kommer til at arbejde med at udvikle forebyggelsesarbejdet og mandskabets forståelse for deres rolle i at udføre forebyggelse i praksis. I fremtiden vil en brandmester fra hver station gå brandsyn i stationsområdet og dermed også bidrage til stationens forståelse af objekterne i området, og om det bliver dig, afhænger af dine kvalifikationer og erfaringer.

Du er med til at sikre, at der er et velfungerende arbejdsmiljø og at arbejdet på stationen afvikles sikkerhedsmæssigt, sundhedsmæssigt forsvarligt

Du får en central opgave i at formidle dine og den øvrige ledelses forventninger til opgaveløsningen og en daglig professionel adfærd på arbejdspladsen. 
 

Personlige kompetencer

Du skal kunne fremstå som en god rollemodel, påtage dig lederrollen og være ambassadør for god ledelsesadfærd. Du har en interesse i løbende at videreudvikle dine ledelseskompetencer gennem dialog med dine ledelseskollegaer. Du forstår, at du er en del af en politisk ledet organisation med mange forskellige hensyn og interesser og kan navigere i det.

Du skal være en dygtig formidler, der udtrykker dig klart både i skrift og tale.

Du skal kunne bevare roen og overblikket i pressede situationer både operativt og i hverdagen, hvor det også nogle gange går stærkt.

Du besidder en naturlig autoritet og ser værdien i at motivere og vejlede.

 

Faglige kompetencer

Du skal kunne bestå vores test for indsatspersonale i Hovedstadens Beredskab. Læs kravene her

Det er et krav, at du har en solid skadestedserfaring og har dokumenteret vedligeholdt funktionsuddannelse. Vi ser også gerne, at du har gennemført Voksenpædagogisk Grunduddannelse eller har merit for tilsvarende uddannelse og endelig skal du have uddannelse som ”Holdleder Brand”. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har en brandteknisk grunduddannelse (BGU). Hvis du skal varetage den faglige ledelse af stationens forebyggelsesarbejde, forventer vi, at du evner at formidle din viden både til medarbejdere og borgere,

Du er en erfaren IT-bruger, som ser værdien af at bruge forskellige systemer til for eksempel at dokumentere hændelser, almindelig daglig it-brug til fx bestillinger og at holde dig orienteret på vores forskellige platforme. Hvis du kommer til at arbejde med forebyggelse, kommer du fx til at bruge FRIDA.

Du skal have kørekort C.

 

Vi tilbyder

I Hovedstadens Beredskab får du et spændende og varieret job med både ledelsesmæssige, operative og forebyggelsesmæssige udfordringer. Vi er ambitiøse på både organisationens, medarbejdernes og dine vegne. Vi er i gang med udvikling på en række områder og glæder os til at invitere indenfor i dette arbejde.

Hovedstadens Beredskab er en social arbejdsplads, hvor vi sammen skaber vi et arbejdsmiljø præget af stor arbejdsglæde, aktivitet, faglige ambitioner, teamwork og personlig frihed under ansvar (i opgaveløsningen).

Hovedstadens Beredskab er en røgfri og familievenlig arbejdsplads, og vi tilbyder blandt andet gode træningsfaciliteter og personaleforeninger.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn, pension og andre ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst samt principperne i Ny Løn. Du ansættes som Underbrandmester med titel af Brandmester.

Forventet ansættelse den 1. november 2021.

I starten af ansættelsen vil der være et introforløb, hvor du bliver klædt på til opgaven.

 

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte Områdeleder Søren Knap på 27 24 41 11 eller på mail sorkna@hbr.dk

 

Ansøgning
Stillingen søges online via Hovedstadens Beredskabs rekrutteringssystem via nedennævnte ansøgningsknap.

Du bedes vedlægge ansøgning, CV, uddannelsesbeviser for grund- og funktionsuddannelse og holdlederuddannelse, dokumentation for vedligeholdt funktionsuddannelse, kopi af kørekort kategori C, evt. uddannelsesbevis for Voksenpædagogisk grunduddannelse eller lignende og samt andre relevante beviser.

Ansøgningsfrist er den 1. august 2021, og vi forventer at holde 1. samtale i uge 32, samtalen forgår via TEAMS, vi sender en link som du skal logge på. Den 2. samtale afholdes i uge 38. Vær opmærksom på, at vi mellem de to samtaler indkalder dig til en personlighedsprofil og fysisk test.

Kandidater der udvælges til fysisk test bedes medbringe godkendt helbredsattest til brug i redningsberedskabet. Attesten må ikke være mere end 3. måneder gammel.

 

Om Hovedstadens Beredskab
Hovedstadens Beredskab er Danmarks største beredskab med næsten 1.000 medarbejdere og et samlet budget på ca. 550 mio. kr. Beredskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Vi dækker 8 kommuner og ca. 1 mio. borgere, og vores ambition er at være på forkant med udviklingen af fremtidens beredskab og være en stærk medspiller i forhold til kommunernes visioner om at skabe tryghed og robusthed til gavn for borgerne.

Hovedstadens Beredskab ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Du kan læse mere om Hovedstadens Beredskab på www.hbr.dk.

 

Ansøg
Del i dit netværk
hbr logo
Frist:
1. Kontaktperson:
Søren Knap Områdeleder 2724 4111
2. Kontaktperson :
Kenneth Gylche Yadgar Munch Brandmester +4520586803
Fagområde: Brand
Forventet tiltrædelse: 1. november 2021
Lokation: Bag Rådhuset 3, 1550, København K, Denmark